Informatie Warmtepompen

Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen

Waarom warmtepompen?
Beschikbaarheid van aardgas of warmte vinden we vanzelfsprekend. Maar we staan er meestal niet bij stil dat omzetting van aardgas in warmte gepaard gaat met blijvende schade aan ons leefmilieu. Bij de verbranding van deze brandstoffen komen schadelijke gassen vrij. Eén daarvan is het broeikasgas CO2 dat bij doorgroeiende uitstoot zelfs tot een verandering van ons klimaat kan leiden. Vrijkomende stikstofoxiden veroorzaken zure regen. Daarnaast zal aardgas op lange termijn opraken.

De warmtepomp maakt gebruik van warmtebronnen die niet direct bruikbaar zijn zoals buitenlucht, oppervlaktewater, grondwater of afvalwarmte. Hierdoor wordt het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk beperkt, omdat de warmtepomp met behulp van een kleine hoeveelheid aandrijfenergie een grotere hoeveelheid bruikbare warmte maakt. De warmtebronnen blijven bovendien altijd beschikbaar en zijn in praktisch eindeloze hoeveelheden beschikbaar, omdat energie nooit verloren gaat. Tevens moet er rekening gehouden worden met het feit dat de totale energievraag voor het grootste gedeelte bestaat uit warmte.

Zeer efficient en economisch in het gebruik
De warmte van de buitenlucht wordt geabsorbeerd en overgedragen aan het zwembadwater.  Voor elke verbruikte kW door de warmtepomp wordt 4 tot 5 kW afgegeven aan zwembad.

 

Elektriciteitskosten warmtepomp versus kosten elektrische verwarming.
Voor een zwembad v
an 40 m3 heb je minstens een warmtepomp van 220V - 14A nodig, terwijl je een gewone elektrische verwarmer van 220V - 42A nodig hebt.

Gemiddeld ga je op een zwembadseizoen van 1 mei tot 30 september 3000 kW verbruiken met een warmtepomp (en 13000kW met een elektrische verwarmer).
Dit komt neer op een kostprijs van respectievelijk 130 à 460 € (nacht vs dagtarief) voor een warmtepomp (versus 1100 à 2200 € voor de elektrische verwarming.) Voor een kleiner of groter zwembad heb je proportioneel meer / minder energie nodig

Wat is een Warmtepomp ?
Een warmtepomp is een elektrisch verwarmingstoestel dat kan gebruikt worden voor de verwarming van een zwembad. Een warmtepomp werkt volgens hetzelfde principe als een koelkast.Het wordt koud in je koelkast omdat er in het vriesvakje een verdamper zit waarin een ijskoud koelmiddel circuleert.
De voedingswaren in je koelkast geven hun warmte gratis af aan de verdamper.
Dit komt omdat warmte altijd vanzelf van een hoog naar een laag niveau stroomt.
Denk maar aan een "warm" flesje bier dat je in de winter buiten zet: het wordt koud zonder dat je hiervoor iets hoeft te doen.

De warmte die je voedingswaren hebben afgegeven verlaat de koelkast via een condensor (=zwart metalen rooster) aan de achterkant van je koelkast.

De warmtepomp haalt op dezelfde manier gratis warmte uit de lucht. Dankzij de zon zitten er in de aarde, het water of de lucht, altijd en overal - ook in de winter - enorme massa's warmte opgeslagen.
Het is deze warmte die je gebruikt om je zwembad te verwarmen. Een warmtepomp haalt 80% van de warmte uit de lucht, 20% uit elektrische energie!

Gebruik ons professioneel advies om de gepaste warmtepomp te kiezen en het elektriciteitsverbruik in te schatten.